Видавнича діяльність кафедри

1. Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков, І.В.Шилівський Генералізований пародонтит. Львів.ГалДент, 2011.-240 с., 274 іл.
ISBN 978-966-7337-40-7

2. Практична пародонтологія / Науково-медичне видання // А.В.Борисенко, М.Ю.Антоненко, Л.Ф. Сідельникові – К.: ТОВ «Доктор-Медіа», 2011,- 472 с.
(Серія «Бібліотека «Здоров’я України»)

3. Терапевтическая стоматология : ученик; В 4 т. – Т.1.Пропедевтика терапевтической стоматологии / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под.ред. А.В.Борисенко.- 2-ое узд. – К.Медицина, 2011. – 400 с.
ISBN 978-617-505-111-5

4. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, Л.Ф.Сідельникова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011.- 512 с. – Бібліогр.: С.510-512.
ISBN 978-966-460-038-9

5. Тести з терапевтичної стоматології «КРОК-2» / М.Ю.Антоненко, А.В.Борисенко, І.Г.Дікова та ін. – Київ, 2011.- ВСВ «Медицина»
ISBN 978-617-505-081-1

6. Кариес.Пульпит.Периодонтит: учеб.пособие / А.В.Борисенко. – К.: ВСИ «Медицина». – 2011.- 520с. – (Секреты терапевтической стоматологии)
ISBN 978-617-505-158-0 (серия)
ISBN 978-617-505-160-3

7. Терапевтична стоматологія: підручник; у 4 т. – Т. 1. Пропедевтика терапевтичної стоматології / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельникові та ін.; за ред. А.В.Борисенка. – 2-е видання, переробл. та доповн. – К.: ВСВ «Медицина», 2011, — 360 с.
ISBN 978-617-505-008-8

8. Терапевтическая стоматология: Ученик: В 4 т. – Т.3 – Заболевания пародонта / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, М.Ю.Антоненко и др. – К.: ВСИ «Медицина», 2011, — 616 с.
ISBN 978-617-505-137-5

9. Терапевтична стоматологія : Підручник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. Анатолія Ніколішина. – Вид.2-е виправлене і доповнене. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 680 с.
ISBN 978-966-382-312-6

10. Borysenko A.V. Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis. Oral sepsis: a textbook/ A.V. Borysenko, M.Yu.Antonenko, Yu.G.Romanova, S.A.Shnayder [et al.]; ed. By A.V.Borysenko. – Odessa: Astro, 2015. – 314 p.

11. Борисенко А.В., Неспрядько В.П., Борисенко Д.А. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы. – Киев: ВСИ «Медицина», 2015. – 320 с.

12. Borysenko A.V. Oral mucosa diseases. / A.V. Borysenko, M.Yu.Antonenko, Yu.G.Romanova, S.A.Shnayder [et al.]; ed. By A.V.Borysenko. – Odessa: Print house, 2015. – 328 p.

13. Borysenko A.V. et al. Operative dentistry. Endodontics. – Kyiv, AUS Medicine Publishing, 2016. – 384 p.

14. Біденко Н.В., Борисенко А.В., Васильчук О.В. та ін.. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». – Київ: Книга-плюс, 2017. – 408 с.

15. Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Линовицька Л.В. та ін. Стоматологічні захворювання: Терапевтична стоматологія/за ред.. А.В.Борисенка. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 664 с.

16. Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Дземан Н.А., Дземан М.І., Дземан І.М., Жирова В.Г., Мариніна О.І., Ніколаєнко О.М., Регурецька Р.А., Чегринюк Л.Т. Новітні ендогенні регенераторні біологічні імодулювальні середники/За ред.. О.М.Ніколаєнко, А.В.Борисенко. – К.: Видавничий дім Медкнига, 2017. – 250 с.

17. Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Сідельнікова Л.Ф., Мельничук Т.А. Нариси практичної пародонтології. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України» – Київ: «Бібліотека «Здоров’я України», 2017. — 348 с.

18. Borysenko A.V. Periodontal diseases. / A.V. Borysenko, Yu.G.Romanova, A.F.Nesyn [et al.]; ed. by A.V.Borysenko, Yu.G.Romanova. – Odessa: ONMedU, 2017. – 212 p.

19. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф., Дікова І.Г. Терапевтична стоматологія. Пропедевтика терапевтичної стоматології. Т.1. – 3-є вид. — Київ:Медицина, 2017. — 360 с.

20. Біденко Н.В., Борисенко А.В., Васильчук О.В. та ін.. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». – Київ: Книга-плюс, 2017. – 455 с.

21. Borysenko A.V. et al. Periodontal and Oral Mucosa Diseases. – Kyiv, AUS Medicine Publishing, 2018. – 624 p.