Навчальна робота

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри

Григ Наталія Іванівна – доцент, кандидат медичних наук, 044-483-13-20