Студентський науковий гурток кафедри

Наукові керівники гуртка:

Несін Олександр Федорович – кандидат медичних наук, доцент. Науковий керівник секції «Захворювання пародонта та слизової оболонки порожнини рота».

Коротка історія створення гуртка:

Кафедра терапевтичної стоматології існує з 1919 року і є однією з ключових. За часів Радянського союзу вона була провідною не лише в Україні, а й у СРСР в цілому. Студентський науковий гурток розпочав своє самостійне життя у 1945 році саме на кафедрі терапевтичної стоматології Київського стоматологічного інституту.

Основними цілями гуртка були виявлення талановитої студентської молоді, спонукання її до самостійних наукових досліджень, поглиблення теоретичних знань і оволодіння високоспеціалізованими маніпуляціями.

Керівниками гуртка завжди були талановиті викладачі, які у майбутньому ставали видатними науковцями. Першим керівником студентського наукового гуртка був доц. І.С. Гінзбург (1945-1947). У подальшому в різні роки СНГ керували професори І.Й. Новик, М.Ф. Данилевський, Л.О. Хоменко, А.П.Грохольський, Г.М. Вишняк, Л.І. Урбанович, А.М. Політун, доценти З.І. Франківська, О.С. Яворська, В.В.Мохорт, асистенти Н.М. Скурська, О.П. Соколовська, Г.Ф. Лещук та ін.

Кожний з керівників СНГ, працюючи зі студентами-гуртківцями, ділився з ними своїми знаннями, значним лікарським та педагогічним досвідом.

У 1975-1980 рр. найкращі студенти-гуртківці мали можливість виїжджати за кордон – до Венгрії, Польщі, Болгарії, Німеччини – з метою обміну досвідом.

Необхідно відмітити, що через науковий гурток пройшли сотні талановитих студентів. Багато з них стали науковцями, в тому числі провідними вченими нашої країни. Це професори М.Ф. Данилевський, О.І.Марченко, М.А. Кодола, А.В. Єпішев, А.М. Політун, Г.М. Вишняк, Л.І.Урбанович, О.В. Удовицька, А.П.Грохольський, Л.О. Хоменко, доценти А.М. Завєрная, Л.Ф. Сідельнікова, В.В. Мохорт, М.Ю. Антоненко, Н.В. Біденко, І.Г. Дікова, Т.А. Мельничук та ін.

Професор Анатолій Васильович Борисенко, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, у студентські роки (з 3 по 5 курс) працював в СНГ на кафедрі ортопедичної стоматології.

У 70-ті роки гурток активно почав працювати в кількох напрямках. Так, молодий науковець к.м.н. А.М.Завєрна (1974-1990) тривалий час плідно очолювала секцію «Захворювання слизової оболонки порожнини рота», а доц. В.В. Мохорт секцію з пародонтології. Далі цю естафету перейняла асистент Н.М.Ткачук.

Минулого року було вирішено відновити традицію і на кафедрі терапевтичної стоматології зараз працюють дві секції: «Карієс та його ускладнення» (науковий керівник – к.м.н., доц. О.О. Шекера) і «Захворювання пародонта та слизової оболонки порожнини рота» (науковий керівник – к.м.н., доц. О.Ф.Несін). Тематика кружка відповідає актуальним питанням й досі.

Основні напрямки роботи гуртка:

Гурток має дві секції:

секція «Карієс та його ускладнення»;

секція «Захворювання пародонта та слизової оболонки порожнини рота».

Інформація про діяльність студентського наукового гуртка за 2012 рік

Фотогалерея