Методичні рекомендації для 4 курсу

Робочий зошит для самостійної роботи (download)

1. Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. Функції. Захисні механізми. Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф.Данилевського, МКХ-10) Позитивні якості та недоліки.
Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи. R-діагностика хворих з патологією тканин пародонта. Помилки клінічних та рентгенологічних досліджень.

2. Індексна оцінка стану тканин пародонта: гігієнічні індекси – Федорова-Володкіної та Green-Vermillion, гінгівальні індекси – проба Шіллера-Писарєва, індекс гінгівіту Silness-Loe, індекс РМА (в модифікації Parma). Пародонтальні індекси – індекс ПІ (за Russel), індекс СРІТN, індекс КПІ (за П.А. Леусом). Індекс кровоточивості SBI
Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія). Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Цитологічні (за М.А. Ясиновським), РАМ, морфологічні, мікробіологічні, імунологічні методи діагностики.

3.Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування.

4. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
Патологічна анатомія захворювань тканин пародонта.

5. Підсумкове заняття №1. Контроль засвоєння змістового модуля № 5.

6. Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.
Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту поч.-І ст. загостреного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.

7.Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.
Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ст. загостреного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.

8. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика.
Диференціальна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит (локалізований, генералізований), пародонтоз.

9. Підсумкове заняття №2. Контроль засвоєння змістового модуля №6

10. Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований пародонтит. Складання плану лікування.
Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи лікарських препаратів. Показання. Механізм дії. Робота з історією хвороби.

11.Усунення місцевих подразників тканин пародонта. Зубні відкладення: види, методи та способи їх усунення
Травматична оклюзія. Методи діагностики, усунення. Шинування: види, показання до застосування. Сучасні методи шинування зубів. Робота з історією хвороби.

12. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного перебігу.

13. Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту (кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий кюретаж, клаптеві операції, метод спрямованої тканинної регенерації).
Фізичні методи лікування захворювань пародонта.
Лікування пародонтозу. Методи усунення гіперестезії.
Робота з історією хвороби.

14. Підсумкове заняття №3. Контроль засвоєння змістового модуля № 7.

15. Профілактика захворювань тканин пародонту. Етіологічні та патогенетичні підходи до профілактики. Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта.
Індивідуальні заходи профілактики захворювань пародонта. Вибір засобів гігієни для профілактики хвороб пародонта. Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта.
Диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта. загальні принципи. Документація. Оцінка ефективності диспансеризації.
Робота з історією хвороби.

16. Захист історії хвороби.

17. Підсумковий модульний контроль. Модуль №3.
 

1. Пародонт. Визначення поняття. Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. Функції. Захисні механізми.

2. Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф. Данилевського, МКХ-10). Позитивні якості та недоліки.

3. Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи. R-діагностика хворих з патологією тканин пародонта. Помилки клінічних та рентгенологічних досліджень.

4.Індексна оцінка стану тканин пародонта: гігієнічні індекси – Федорова-Володкіної та Green-Vermillion, гінгівальні індекси – проба Шіллера-Писарєва, індекс гінгівіту Silness-Loe, індекс РМА (в модифікації Parma). Пародонтальні індекси – індекс ПІ (за Russel), індекс СРІТN, індекс КПІ (за П.А. Леусом). Індекс кровоточивості SBI.

5. Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія). Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Цитологічні (за М.А. Ясиновським), РАМ, морфологічні, мікробіологічні, імунологічні методи діагностики.

6. Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

7. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

8.Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

9. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

10. Підсумкове заняття №1. Контроль засвоєння змістового модуля № 5

11. Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.

12. Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, загостреного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.

13. Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.

14. Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, загостреного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики.

15. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика.

16. Диференційна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит (локалізований, генералізований), пародонтоз.

17. Підсумкове заняття №2. Контроль засвоєння змістового модуля №6.

18. Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований пародонтит. Складання плану лікування.

19. Усунення місцевих подразників тканин пародонта. Зубні відкладення: види, методи та способи їх усунення.

20. Захист історії хвороби.

21. Підсумковий модульний контроль. Модуль №3.