Методичні рекомендації для 3 курсу

2015/2016 н.р.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для самостійної роботи студентівІІ КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (VI СЕМЕСТРУ, МОДУЛЬ 2, змістовий модуль 4) «ЗАХВОРЮВАННЯ ЕНДОДОНТА», Захворювання апікального періодонту зубів.

1. Організація стоматологічної допомоги в Україні. Організація та обладнання стоматологічного кабінету. Оснащення робочого місця лікаря-стоматолога.

2. Схема обстеження стоматологічного хворого. Медична документація.

3. Основні та допоміжні методи обстеження хворого в клініці терапевтичної стоматології.

4. Зубний наліт та камінь. Виявлення, способи видалення. Проведення професійної гігієни.

5. Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень твердих тканин зуба некаріозного походження (заняття №1).

6. Клініка, діагностика, диференційна діагностика і лікування уражень твердих тканин зубів некаріозного походження (заняття 2)

7. Зміни кольору зубів (дисколорити). Причини, види, методи усунення

8. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування початкового карієсу. Ремінералізуюча терапія. Види. Механізм дії.

9. Знеболення при препаруванні твердих тканин зуба

10. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування поверхневого карієсу.

11. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування середнього карієсу.

12. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування гострого глибокого карієсу. Види лікувальних паст. Механізм дії.

13. Хронічний глибокий карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

14. Особливості лікування карієсу контактних (апроксимальних) поверхонь зубів.

15. Вибір пломбувального матеріалу при лікуванні карієсу різних класів (цементи, амальгами).

16. Вибір пломбувального матеріалу при лікуванні карієсу різних класів (композити).

17. Множинний карієс.Загальне лікування карієсу. Профілактика

18. Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу зубів.

19. Патологічна анатомія карієсу зубів.

19. Ротовий сепсис. Визначення, розвиток, особливості клініки та лікування

20. Обстеження хворого на періодонтит. Методи діагностики періодонтиту.

21. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого періодонтиту.

22. Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного періодонтиту.

23. Клініка, діагностика, диференційна діагностика загостреного хронічного періодонтиту. Рентгенологічна діагностика періодонтитів.

24. Принципи лікування періодонтиту. Механічна обробка кореневих каналів зубів (інструменти, техніка застосування).

25. Медикаментозна обробка кореневих каналів. Засоби стимуляції регенерації тканин періодонту.

26. Лікування гострого апікального періодонтиту.

27. Лікування хронічного апікального періодонтиту.

28. Лікування загостреного хронічного апікального періодонтиту.

29. Пломбування кореневих каналів при лікуванні періодонтитів.

30. Фізичні методи лікування періодонтитів (показання, методики)

31. Особливості лікування періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко прохідними каналами.

32. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтитів. Причини, методи усунення та профілактики.

33. Засоби стимуляції регенерації тканин періодонта у хворих на хронічний періодонтит

34. Особливості лікування пульпітів та періодонтитів зубів з важко прохідними кореневими каналами