Методичні рекомендації для 2 курсу

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Семестр ІV (Курс ІІ) Дисципліна «Пропедевтика терапевтичної стоматології»

2015/2016 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ №1 «Малоінвазивне препарування твердих тканин зуба».

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ №2 «Інструментальна, медикаментозна обробка та пломбування кореневих каналів постійних зубів».

1. Знайомство з кафедрою. Історія розвитку терапевтичної стоматології. Мета і завдання фантомного курсу. Стоматологічний кабінет і його обладнання. Стоматологічні установки. Ергономіка. Техніка безпеки. Тестовий контроль вихідних знань.

2. Стоматологічні інструменти, бори, наконечники, їх використання. Дезінфекція та стерилізація стоматологічного устаткування та інструментарію. Засоби.

3. Зубна формула, клініко-анатомічні особливості зубів верхньої щелепи. Ознаки зубів. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів.

4. Зубна формула, клініко-анатомічні особливості зубів нижньої щелепи. Ознаки зубів. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів.

5. Сучасний погляд на особливості гістологічної будови твердих тканин зуба.

6. Принципи та етапи препарування каріозних порожнин. Класифікація каріозних порожнини за Блеком. Препарування каріозних порожнин I та V класів. Вибір інструментів.

7. Препарування каріозних порожнин ІІ класу. Вибір інструментів.

8. Препарування каріозних порожнин ІІІ та IV класів. Вибір інструментів.

9. Особливості препарування каріозних порожнин різних класів під сучасні пломбувальні матеріали та технології.

10. Пломбувальні матеріали. Класифікація. Вимоги до пломбувальних матеріалів. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Склад, властивості, техніка пломбування. Матеріали для ізолюючих, лікувальних прокладок та девіталізації пульпи. Мета використання, методика їх приготування, техніка накладання.

11.Цементи (цинк-фосфатні, сілікатні, сіліко-фосфатні, полікарбоксілатні). Хімічний склад, фізичні властивості, показання до використання. Техніка приготування та пломбування. Склоіономерні цементи та компомери. Види, властивості, показання до застосування, особливості пломбування.

12. Композитні пломбувальні матеріали. Класифікації, склад, властивості, показання до застосування. Техніка приготування композитних матеріалів хімічного тверднення. Адгезивні системи для емалі та дентину.

13. Композитні матеріали світлового тверднення. Види, властивості, показання до застосування, особливості етапів пломбування.

14. Амальгами. Склад, властивості, показання до використання. Техніка приготування та пломбування.

15. Техніка пломбування каріозних порожнин І та V класів із застосуванням різних пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору.

16. Техніка пломбування каріозних порожнин ІІ класу із застосуванням різних пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору. Відновлення контактного пункту.

17. Техніка пломбування каріозних порожнин ІІІ та IV класів із застосуванням різних пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору.

18.Ендодонтія. Топографо-анатомічні особливості будови порожнини зуба та кореневих каналів постійних зубів. Техніка створення ендодонтичного доступу до порожнини зуба всіх груп зубів.

19. Ендодонтичні інструменти. Класифікація, види, призначення.

20. Техніка інструментальної та медикаментозної обробки кореневих каналів. Етапи. Вибір інструментів. Сучасні методи очищення та розширення кореневих каналів.

21. Пломбувальні матеріали для кореневих каналів. Класифікація. Вимоги до них. Показання до застосування. Техніка приготування.

22. Техніка пломбування кореневих каналів нетвердіючими і твердіючими пастами, штифтами. Способи пломбування кореневих каналів.

24. ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

 

2014/2015 н.р.

1. ЗНАЙОМСТВО З КАФЕДРОЮ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАНТОМНОГО КУРСУ. СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ І ЙОГО ОБЛАДНАННЯ. ЕРГОНОМІКА. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИХІДНИХ ЗНАНЬ.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ СТУДЕНТА НА ФАНТОМНОМУ КУРСІ. БОРМАШИНА, ВИДИ ЇЇ, БУДОВА, ПОШКОДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ. СТОМАТОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ.

3. СТОМАТОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ, БОРИ, НАКОНЕЧНИКИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

4. ЗУБНА ФОРМУЛА. КЛІНІКО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. ОЗНАКИ ЗУБІВ. МОДЕЛЮВАННЯ ЗУБІВ З ПЛАСТИЧНИХ ТА ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ.

5. ЗУБНА ФОРМУЛА, КЛІНІКО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗУБІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. ОЗНАКИ ЗУБІВ. МОДЕЛЮВАННЯ ЗУБІВ З ПЛАСТИЧНИХ ТА ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ.

6. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА.

7. ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ПРЕПАРУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН ЗА БЛЕКОМ. ПРЕПАРУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН І ТА V КЛАСІВ. ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ.

8. ПРЕПАРУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН ІІ КЛАСУ. ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ.

9. ПРЕПАРУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН ІІІ та ІV КЛАСІВ. ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ.

10. ПЛОМБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИМОГИ ДО ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТИМЧАСОВИХ ПЛОМБ ТА ГЕРМЕТИЧНИХ ПОВ’ЯЗОК. СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ТЕХНІКА ПЛОМБУВАННЯ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІЗОЛЮЮЧИХ, ЛІКУВАЛЬНИХ ПРОКЛАДОК ТА ДЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПУЛЬПИ. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ, МЕТОДИКА ЇХ ПРИГОТУВАННЯ, ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ.

11. ЦЕМЕНТИ (ЦИНК-ФОСФАТНІ, СИЛІКАТНІ, СИЛІКО-ФОСФАТНІ, ПОЛІКАРБОКСИЛАТНІ). ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТI, ПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ. МЕТОДИКА ПРИГОТУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ.

12. АМАЛЬГАМИ. СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ. МЕТОДИКА ПРИГОТУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ.

13. КОМПОЗИТНІ ПЛОМБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. КЛАСИФІКАЦІЇ, СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ. ТЕХНІКА ПРИГОТУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ХІМІЧНОГО ЗАТВЕРДНІННЯ. АДГЕЗИВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕМАЛІ ТА ДЕНТИНУ.