Лікувально-консультативна робота

Клінічна база кафедри — Стоматологічний медичний центр НМУ імені О.О. Богомольця.

Об’єм роботи, який виконали співробітники кафедри, на даній клінічній базі

Загальна к-сть пролікованих хворих студентами

за 2009/2010 рік

Загальна к-сть пролікованих хворих лікарями відділення

за 2009/2010 рік

К-сть проконсультованих хворих за 2009/2010 рік Загальна к-сть пролікованих співробітниками кафедри хворих у відділенні

за 2009/2010 рік

К-сть хворих , якім надана невідкладна допомога за 2009/2010 рік Загальна к-сть пролікованих хворих

за 2009/2010 рік

16 535 41 898 15 975 40 062 4 687 98 495

 

Кількість публікацій в пресі, виступів на телебачення та радіо співробітників кафедри, стосовно діагностичної, лікувально-консультативної роботи

ПІБ вид виступу (стаття, інтерв’ю, виступ) назва статті, передачі дата публікації, виходу в ефір назва газети, журналу, каналу або радіохвилі
1
Борисенко А.В.

Сергеева И.Е.,

Стаття Диагностическое определение секретируемых лейкоцитами ингибиторов протеиназ в патогенезе генерализованного пародонтита Дентальные технологии. – 2010. — № 1. — С.5-9.
2
Борисенко А.В.

Кадлубовський Ю.Ю.

Стаття Методи лікування періодонтитів /огляд літератури/ Современная стоматология. – 2010. — № 1. – С. 15-19.
3
Борисенко А.В. Сергеева И.Е., Стаття Показатели и механизмы функциональной активности фагоцитирующих клеток у больных генерализованным пародонтитом Дентальные технологии. – 2010. — № 2. — С.16-21
4
Борисенко А.В. Сергеева И.Е., Стаття Функциональная способность иммунокомпететных клеток у больных генерализованным пародонтитом, принципы интерпретации результатов исследования Современная стоматология. – 2010. — № 3. — С.60-64.
5
Борисенко А.В.,

Дудік О.П.

Стаття Віддалені результати лікування хворих на хронічний гранулюючий періодонтит новим обтураційним матеріалом Синтекість Новини стоматології. – 2010. — № 3. – С. 28-30.
6
Борисенко А.В.,

Дудік О.П.

Стаття Віддалені результати лікування хворих на хронічний пульпіт із використанням нового обтураційного матеріалу для обтурації кореневих каналів «Синтекість» Дентальные технологии. – 2010. — № 2. — С.26-29.
7
Борисенко А.В., Коленко Ю.Г.

Шекера О.О.,

Стаття Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у вагітних із акушерською патологією Современная стоматология. – 2010.
8
Борисенко А.В., Чегринюк Л.Т. Стаття Особенности лечения генерализованного пародонтита у больных псориазом Дентальные технологии. – 2010. — № 2. — С.22-25.
9
Григ Н.І Стаття Зміни компенсаторно-пристосувальних можливостей пульпи на етапах комплексного лікування генералізованого пародонтиту ІІ ступеня. Збірник тезів «Молодь – медицині майбутнього»:. – Одеса. – 2010. – С. 57-58.
10
Григ Н.І. Стаття Обгрунтування та особливості проведення професійної гігієни порожнини рота на етапі передопераційної підготовки хворих на генералізований пародонтит Науковий вісник НМУ, 2010.
11
Дземан Н.А.,

Дземан М.І.,

Шило Г.В.,

Стаття До питання про оптимізацію схеми застосування імуномодулятора ербісол ® ультрафарм в комплексному лікуванні пацієнтів із хронічною персистуючою вірусною інфекцією (огляд літератури та власні дані) Сучасні інфекції. – 2010. — № 2.
12
Дікова І.Г. інтерв’ю Програма «Справжні лікарі» 05.03.2010 Телебачення, канал «1+1»
13
Дікова І.Г. інтерв’ю Програма «Справжні лікарі» 10.03.2010 Телебачення, канал «1+1»
14
Дікова І.Г. інтерв’ю Програма «Справжні лікарі» 22.03.2010 Телебачення, канал «1+1»
15
Дуднікова М.О. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 04.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
16
Дуднікова М.О. інтерв’ю Програма «Ранок на Інтере» 21.06.2010 Телебачення, канал «Інтер»
17
Дуднікова М.О. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 15.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
18
Дуднікова М.О. Стаття Профілактична ефективність гелю «Метрогіл-дента» в усуненні факторів ризику розвитку захворювань тканин пародонта Збірник тез «Молодь – медицині майбутнього»:. – Одеса. – 2010. – С. 231
19
Коленко Ю.Г., Димитрова А.Г., Шекера О.О. Стаття Клинико-иммунологическое и биохимическое обоснование особенностей комплексного лечения генерализованного пародонтита у больных с различными имунными нарушеняими Современная стоматология. – 2010. – № 1 (50). – С. 59-61
20
Куваєв О. інтерв’ю Програма «Ранок на Інтере» 21.06.2010 Телебачення, канал «Інтер»
21
Куваєв О. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 04.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
22
Куваєв О. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 15.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
23
Печковский К.Е. Стаття Гистографический анализ компьютерных томограмм: дистрофически-деструктивные изменения пародонта у больных генерализованным пародонтитом Променева діагностика, променева терапія. – 2010. — № 1. – С. 12-14.
24
Сидельникова Л.Ф.

Захарова С.М.

Рахний Ж.И.

Стаття Влияние жевательной нагрузки на состав и свойства ротовой жидкости и ткани пародонта. Сообщение 2. Современная стоматология, — 2010, — №2, — С.44-49
25
Сидельникова Л.Ф. Стаття Зубная боль: виды, причины появления, тактика лечения Мистер Блистер, — 2010, №3, — С.24-25
26
Сидельникова Л.Ф. Стаття Почему мы доверяем средствам индивидуальной гигиены полости рта торговой марки «Лакалут» (по материала немецко-украинского симпозиума) Современная стоматология, — 2010, — №2, — С.62-64
27
Сидельникова Л.Ф. Скибицкая Е.А. Дудникова М.О. Стаття Пути повышения эффективности превентивного лечения и профилактики обострений хронических воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта Современная стоматология, — 2010, — №2, — С.49-53
28
Сідельнікова Л.Ф.

Захарова С.М.

Рахний Ж..И.

Стаття Влияние жевательной нагрузки на состав и свойства ротовой жидкости и ткани пародонта. Сообщение 1. Современная стоматология. – 2010. — № 1. – С. 62-64
29
Сідельнікова Л.Ф. інтерв’ю Програма «Ранок на Інтере» 21.06.2010 Телебачення, канал «Інтер»
30
Сідельнікова Л.Ф. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 04.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
31
Сідельнікова Л.Ф. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 15.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
32
Сідельнікова Л.Ф. Антоненко М.Ю. Дуднікова М.О. Стаття Эффективность включения этиотропных препаратов в комплексную гигиену полости рта на ранних этапах развития заболеваний пародонта Современная стоматология. – 2010. — № 1. – С. 49-52
33
Скібіцька О.О. Стаття Розробка нових препаратів на основі нанодисперсного кремнезему для використання у стоматології Український науково-молодіжний журнал, — 2010, № 3. — С.27-28
34
Скібіцька О.О. Стаття Особливості лікування виразково-некротичних уражень СОПР уфазі гідратації Збірник тезів «Молодь – медицині майбутнього»:. – Одеса. – 2010. – С. 230-231
35
Слізконос Л.П. інтерв’ю Програма «Ранок на Інтере» 21.06.2010 Телебачення, канал «Інтер»
36
Слізконос Л.П. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 04.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
37
Слізконос Л.П. інтерв’ю Програма «Формула здоров’я» 15.06.2010 Телебачення, канал «1+1»
38
Шекера О.О. Стаття Дескриптивна епідеміологія захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією Збірник наукових робіт до ХХ-річчя кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. – 2010.
39
Шкредь О.Г.,

Корніліна О.М.,

Ніколаєнко О.М.

Стаття До питання про оптимізацію схеми застосування імуномодулятора ербісол ® ультрафарм в комплексному лікуванні пацієнтів із хронічною персистуючою вірусною інфекцією (огляд літератури та власні дані) Сучасні інфекції. – 2010. — № 2.