Співробітники кафедри

 


Анатолій Васильович Борисенко
– завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор. У 1973 році закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. Після закінчення інституту працював лікарем-стоматологом в лікувальних закладах. У 1976 р. вступив до клінічної ординатури на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О.Богомольця, після закінчення якої був залишений при кафедрі у якості лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки. У 1980 р. за конкурсом був обраний асистентом кафедри. У 1983 захистив у дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: «Використання вітамінів А, Е, К в комплексному лікуванні пародонтозу». Згодом Анатолій Васильович починає роботу над докторською дисертацією. У 1990 році йому присвоєно вчене звання доцента, того ж року він був обраний на посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології. 1992 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук на тему: «Порушення білкового обміну в тканинах пародонту при патології і його корекція у комплексному лікуванні». У 1996 р. йому присвоєно вчене звання професора. Професор А.Борисенко – автор понад 434 наукових праць, опублікованих у журналах, збірниках, зокрема, 24 монографій, 20 підручників, 22 навчальних посібників, співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології виданого українською та російською мовою. Серед них монографії «Композиционные пломбировочные материалы», К., 1998; «Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы в стоматологии»; М, 1999; «Кариес зубов», К, 2000; «Заболевания пародонта», К., 2000; «Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.», М., 2003; розділ «Стоматологические заболевания» в «Энциклопедии семейного врача», К., 1995; два практикуми (»Заболевания пародонта», К., 1990 і «Фантомний курс», Львів, 1993), чотиритомне видання підручника «Терапевтична стоматологія», К., 2001, 2004, 2008, 2009, 2013р. Він співавтор (разом В.А.Клеминим і П.В.Іщенко) монографії «Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей». М., 2004, 10 навчальних посібників для студентів стоматологічного факультету. Під керівництвом професора Борисенко А.В. підготовлено 7 докторів та 32 кандидатів медичних наук, виконується 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій. Переважна частина наукових досліджень присвячена вивченню ланок патогенезу, особливостей перебігу генералізованого пародонтиту при різних фонових захворюваннях, науковій розробці раціональних методів його лікування та профілактики. Професор А.В.Борисенко — головний редактор журналу «Новини стоматології», член редакційної колегії журналів «Вісник стоматології» і «Современная стоматология».

Коленко Юлія Генадіївна – професор, доктор медичних наук. Відповідальна за наукову роботу та англомовне навчання на кафедрі. У 1995 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1995-1998 рр. навчалась у магістратурі. У 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція у комплексному лікуванні». Сфера наукових інтересів: сучасні технології у терапевтичній стоматології. Має вищу кваліфікаційну категорію.Вільно володіє англійською мовою.

Ліновицька Олеся Вікторівна – професор кафедри, доктор філософських наук. У 1994 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1994-1997 рр. навчалась у магістратурі.У 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helicobacter pylori». В 1992 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філософських наук на тему: «Освітня парадигма відповідальності: філософське осмислення». Сфера наукових інтересів: новітні освітні технології.Вільно володіє англійською мовою.

Григ Наталія Іванівна – доцент, кандидат медичних наук. Методист ІV курсу (Розділ: «Захворювання пародонта»). У 1998 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості передопераційної підготовки та медикаментозного супроводу хворих на генералізований пародонтит» (науковий керівник — зав. каф., професор А.В. Борисенко). Сфера наукових інтересів: сучасні напрямки в діагностиці та лікуванні захворювань тканин пародонта. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Дементьєва Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Закінчила стоматологічний факультет Московського медичного стоматологічного інституту імені Н.А.Семашко. Дисертацію захистила у спеціалізованій Раді при НМУ імені О.О.Богомольця. Тема дисертації: «Клініко-лабораторне оцінка антигомотоксичної терапії червоного плескатого лишаю слизової оболонки». З 2003 по 2005 рр. – асистент кафедри терапевтичної та хірургічної стоматології Запорізької медичної академії післядипломної освіти. З 2005 по 2014 рр. – доцент кафедри терапевтичної стоматології Медичного інституту Української асоціації народної медицини. З 2014 року  працює на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. Сфера наукових інтересів: захворювання слизової оболонки порожнини рота. Лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії.

Дікова Інна Гарольдівна – доцент, кандидат медичних наук. Завуч кафедри. У 1985 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1985-1989 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікування періодонтитів антибактеріальними препаратами, іммобілізованими на ПМС». Сфера наукових інтересів: застосування препаратів пролонгованої дії в лікуванні основних стоматологічних захворювань. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Дімітрова Алла Григорівна – доцент, кандидат медичних наук. Куратор кредитно-модульної системи стоматологічного факультету. У 1997 р. закінчила Одеський Державний медичний університет. У 2002-2006 рр. навчалась у аспірантурі. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у молодих людей, віком 18-25 років». Сфера наукових інтересів: сучасні технології у терапевтичній стоматології, захворювання пародонту. Має вищу кваліфікаційну категорію. Вільно володіє англійською

Кононова Оксана Валеріївна — доцент, кандидат медичних наук. Закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Донецького державного медичного університету у 1996 році. З 1996-1998 навчалась в магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології з курсом ПДО Донецького державного медичного університету, яку закінчила з відзнакою. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами». Має вищу категорію зі спеціальності терапевтична стоматологія. Сфера наукових інтересів: сучасні напрямки в діагностиці та лікуванні захворювань тканин пародонта.

Мєдвєдєва Марина Борисівна – доцент, кандидат медичних наук. Відповідальна за інформаційну сторінку кафедри на офіційному веб-сайті НМУ, оновлення інформаційного контенту на Освітньому порталі НМУ, веб-сторінку кафедри на Стоматологічному порталі НМУ, сайт кафедри, методист кафедри з розділу «Періодонтити». У 1999 р. з відзнакою закінчила стоматологічний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця. У 1999 — 2000 р. навчалась у магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця. У 2006р. захистила кандидатську дисертацію «Поширеність та інтенсивність гострого початкового карієсу, сучасні методи його профілактики та лікування в осіб молодого віку.» Сфера наукових інтересів: профілактика та лікування мікотичних уражень слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонту. Лікар-стоматолог вищої категорії. Вільно володіє англійською мовою.

Несін Олександр Федорович – доцент, кандидат медичних наук. Методист по V курсу (Захворювання СОПР). У 1969 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1972-1974 рр. навчався в клінічній ординатурі. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Лечение язвенно-некротических поражений слизистой оболочки полости рта мефенамина натриевой солью». Сфера наукових інтересів: сучасні технології в стоматології, захворювання слизової оболонки порожнини рота, експериментальна пародонтологія.

Регурецька Раїса Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Методист V курсу (захворювання СОПР). У 1992 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 2001-2003 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 2004-2008 рр. навчалась у аспірантурі. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку». Сфера наукових інтересів: сучасні можливості імунодіагностики та імунокорегуючої терапії герпетичних уражень СОПР. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Скібіцька Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Заступник декана стоматологічного факультету по молодшим курсам. У 2005 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2005-2007 рр. навчалась в магістратурі З 2007 по 2009р. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. З 2009 по 2013р.навчалася в аспірантурі В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування та оцінка ефективності сорбційної терапії у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота» Сфера наукових інтересів: інноваційні підходи до діагностики та лікування твердих тканин зубів, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Тімохіна Тетяна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.  Керівник web-сайту кафедри. У 2007 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. З 2007 по 2009 рр. навчалась в магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, яку закінчила з відзнакою. З 2009 по 2012 рр. навчалась в аспірантурі кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініка, профілактика і лікування хвороб пародонта та слизової оболонки порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією». Сфера наукових інтересів: сучасні технології в терапевтичній стоматології. Лікар-стоматолог першої кваліфікаційної категорії. Вільно володіє англійською мовою.

Шекера Оксана Олегівна – доцент, кандидат медичних наук. Методист кафедри розділу «Пропедевтика терапевтичної стоматології». У 2001 р з відзнакою закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. У 2001-2002 рр. навчалась у магістратурі, 2004-2007рр. – в аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2008 р захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією». Сфера наукових інтересів: художнє реставрування, сучасна пародонтологія, юридичні аспекти стоматологічної діяльності.

Ватанха Тетяна Василівна – асистент кафедри. У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2004-2010 рр. навчалась у клінічній ординатурі. Сфера наукових інтересів: новітні технології лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту. Має другу кваліфікаційну категорію.

Відерська Ганна Володимирівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Секретар кафедри. У 1977 р. з відзнакою закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1977-1979 рр. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ. У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування террілітину в комплексному лікуванні виразково-некротичних уражень слизової оболонки порожнини рота». Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування захворювань СОПР. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Воловик Ірина Анатоліївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2003 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Занесена до Золотої книги пошани університету. У 2004 р. закінчила інтернатуру, у 2014 р. — клінічну ординатуру на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 по 2017 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція гіпоксії в комплексному лікуванні захворювань пародонта» (PhD). З 2018 р. — куратор з впровадження Європейської кредитно-трансферної системи навчального процесу (ECTS) стоматологічного факультету. Сфера наукових інтересів: новітні підходи до діагностики та лікування захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота, естетична стоматологія.

Вороніна Ірина Євгеніївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Профорг кафедри. У 1985 р. Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та його корекція у хворих на цукровий діабет». Сфера наукових інтересів: хвороби слизової оболонки порожнини рота, сучасні підходи до диференційної діагностики та лікування хронічної мікседеми губ і хронічних форм хейлітів. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Дуднікова Марія Олегівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2009 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі. В 2011 захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему «Обґунтування та ефективність включення комбінованих етіотропних препаратів в комплексну гігієну порожнини рота і превентивне лікування захворювань пародонта у осіб молодого віку». З 2011 по 2014 рік навчалась в аспірантурі. Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Дисколорити зубів у молоді: причини розвитку та методи їх усунення» (2015р.). Сучасний напрямок наукових досліджень: проблема відбілювання зубів.

Захарова Світлана Михайлівна – асистент кафедри. Відповідальна за складання розкладу, розподіл педнавантаження. У 1977 р. з відзнакою закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1988-1990 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет» Сфера наукових інтересів розробка методів профілактики та лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із цукровим діабетом. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Кананович Тетяна Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1986 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Сфера наукових інтересів: травматична оклюзія та її вплив на тканини пародонта. У 2014р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні особливості та оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту в осіб похилого віку». Має вищу кваліфікаційну категорію.

Колесова Наталія Валентинівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за розподіл педнавантаження. У 1990 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1990-1993 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості альтерації і репаративної регенерації епітелію ясен при генералізованому пародонтиті та їхня фармакологічна корекція». Сфера наукових інтересів: новітні тенденції в ендодонтії, клініко-морфологічні особливості виникнення, клініки та лікування генералізованого пародонтиту при різній соматичній патології. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Куваєв Олексій Сергійович
В 2005 році закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2005 по 2007 рр. навчався в інтернатурі. 2007 по 2009 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. Після її закінчення працював на посаді старшого лаборанта. З 2012 року працював за сумісництвом на посаді асистента кафедри терапевтичної стоматології. З 2018 був переведений з посади старшого лаборанта на посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології. В 2015 році як пошукач затвердив тему кандидатської дисертації на тему: «Регуляція порушень метаболізму оксиду азоту в комплексному лікуванні захворювань пародонта». Має другу кваліфікаційну категорію.

Лєснухіна Ганна Леонтіївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Методист ІІІ курсу (карієс). У 1993 р. закінчила УДМУ імені О.О. Богомольця. У 1995-1998 рр. навчалась у аспірантурі. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту з корекцією порушень перекисного окислення ліпідів». Сфера наукових інтересів: поглиблене вивчення патофізіологічних процесів у тканинах пародонту, питання діагностики, лікування та профілактики хвороб пародонту. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Мариніна Олена Іванівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1996 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1996-1998 рр. навчалась у магістратурі. У 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота у хворих на інсулінзалежний цукровий діабет». Сфера наукових інтересів: лікування захворювань пародонту у хворих на вірусний гепатит В і С.

Печковський Костянтин Євгенович – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1986 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1990-1992 рр. навчався в клінічній ординатурі. У 1993-1997 рр. навчався в аспірантурі. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Використання поліметилсилоксану в хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту». Сфера наукових інтересів: використання сучасних засобів сорбційно-дезинтоксикаційної терапії, оптимізація методів діагностики, хірургічного та комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, історія стоматології. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Протівень Микола Федорович – асистент кафедри. Відповідальний за роботу відділення фізіотерапії. У 1968 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1972-1974 рр. навчався в клінічній ординатурі. Сфера наукових інтересів: використання низьких температур в стоматології та застосування різних видів модуляції електричних струменів високої частоти, розробка електронної медичної апаратури для діагностики та лікування різних стоматологічних захворювань.

Рахній Жанна Іванівна – асистент кафедри. У 1965 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Автор підручника та 3 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: вивчення клініко-морфологічних паралелей при генералізованому пародонтиті різних ступенів тяжкості з метою розроблення патогенетичних методів лікування.

Савичук Анатолій Олександрович – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2008 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. У 2008 – 2013 рр. навчався в магістратурі, аспірантурі. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Експериментально-клінічне обґрунтування вибору конструкції внутрішньоканальних штифтів для відновлення ендодонтично лікованих зубів”. Сфера наукових інтересів: біомеханіка, біоматеріали, матеріалознавство, практична ендодонтія.

Семенова Ілона Сергіївна – асистент кафедри. У 2010 р закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2010-2012гг.навчалася в інтернатурі, в 2012-2014 рр. у клінічній ординатурі. У 2014-2017 рр. в аспірантурі. У 2015 затвердила тему дисертаційної роботи «Клініко-лабораторне обґрунтування використання озону при лікуванні періодонтиту». Сфера наукових інтересів: сучасні методики реставрацій і ендодонтичного лікування зубів. Вільно володіє англійською мовою.

Сергеєва Інна Євгеніївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1983 р. з відзнакою закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1984 р. отримала дипломи та Медаль вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Медаль Академії медицичних наук СРСР за кращу наукову студентську роботу на Всесоюзному конкурсі АМН СРСР. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Дифференциальная диагностика катарального гингивита и начальной степени генерализованного пародонтита. Прогнозирование их течения». Сфера наукових інтересів: методи діагностики та лікування хворих на генералізований пародонтит. Має вищу кваліфікаційну категорію з 1995 р., отримала 9 сертифікатів FDI.

Тивоненко Людмила Ігорівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за виробничу практику на ІІІ курсі. У 1992 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту». Сфера наукових інтересів: використання сучасних методик пломбування кореневих каналів, особливості використання НПЗП та сорбентів у хворих на генералізований пародонти із захворюваннями ШКТ. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Федянович Ірина Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1991 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1997-1999 рр. Навчалася в клінічній ординатурі. У 2000-2004 рр. навчалась у заочній аспірантурі. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості порушення метаболізму кісткової тканини пародонту при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції». Сфера наукових інтересів: фізіотерапевтичні методи лікування захворювань пародонту. Лікар стоматолог-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Чегринюк Лейла Талятівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Методист ІІІ курсу (Пульпіти). У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2003-2005 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 2006-2009 рр. навчалась у аспірантурі. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту при псоріазі». Має другу кваліфікаційну категорію.

Черкасова Олена Вікторівна – асистент кафедри, .кандидат медичних наук. У 2007 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. У 2007-2009 рр. навчалась в магістратурі. З 2009 по 2012 роки навчалася в аспірантурі. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією» Сфера наукових інтересів: захворювання тканин пародонта.

Чумак Евеліна Аркадіївна – асистент кафедри. У 1979 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. З 1982 по 1984 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ ім. О.О.Богомольця. Заступник декана факультету підготовки іноземних громадян стоматологічного факультету (2-5 курси). Лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії. Наукові інтереси: сучасні підходи до лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Крупич Марія Олегівна — старший лаборант кафедри. У 2018 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.