Історія кафедри

Завідувачі кафедри:

Професор Г.Ф. Бурвасер – 1919-1931 рр.

Професор Л.А. Білейкін – 1931-1947 рр.

Доцент      І.С. Гінзбург– 1946-1947 рр.

Професор І.О. Новік – 1947-1968 рр.

Професор М.Ф. Данилевський – 1968-1990 рр.

Професор А.В. Борисенко – 1990 – до теперішнього часу.

Кафедра терапевтичної стоматології створена 10 серпня 1919 року за наказом Наркомздоров’я України в м. Києві.

У серпні 1919 року окремим декретом Київського губвиконкому був заснований одонтологічний інститут. В його складі була кафедра терапевтичної стоматології під назвою «кафедра дентіатрії». Вона складалась з двох самостійних курсів. Курс пропедевтичної одонтології очолив професор Г.Ф.Бурвасер, а курсом консервативного зуболікування завідував Л.А. Білейкін. У 1927 р. обидва курси були перетворені у кафедру лікувально-профілактичної стоматології, завідувачем якої був обраний професор Г.Ф.Бурвасер.

Більшість викладачів у ті роки були практичними фахівцями, вони не мали вищої медичної освіти та педагогічного досвіду. Наукові дослідження практично не проводилися, підготовка наукових працівників не планувалась. За період з 1919 по 1924 р. було опубліковано лише 5 повідомлень.

У 1931 р. кафедру терапевтичної стоматології очолив Л.А. Білейкін, з ім’ям якого пов’язаний початок планових наукових досліджень. У 1932 р. була введена аспірантура, що дало можливість в 1937-1941 рр. підготувати чотирьох кандидатів наук (І.С.Гінзбург, З.С.Сонкіна, М.І.Соколов, Є.А.Золковер). Співробітники кафедри виступали з доповідями на загальносоюзних з’їздах, публікували роботи в журналах та спеціальних виданнях. У 1940 р. побачила світ перша збірка робіт «Проблеми стоматології».

У 1935 р. кафедра отримала добре оснащену (45 крісел) клінічну базу, але її розвиток був перерваний війною. У повоєнні роки після повернення з евакуації кафедра була відновлена, сформувався більш активний колектив співробітників. У 1945 р. завідувач кафедрою Л.А.Білейкін захистив докторську дисертацію на тему «Пародонтоз». З 1946 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І.С.Гінзбург.

У 1947 р. кафедру очолив професор І.Й.Новик, який з 1934 по 1941 роки очолював Український науково-дослідний інститут стоматології в м. Одесі. Він мав великий досвід організаційної, наукової, педагогічної роботи і велику увагу приділяв удосконаленню педагогічного процесу, поліпшенню якості підготовки молодих спеціалістів, розширенню наукових досліджень.

Тривалий час кафедра терапевтичної стоматології відчувала потребу у власній клінічній базі. Ця проблема була вирішена у 1954 році, коли кафедра отримала добре оснащену власну клініку (бульв. Шевченка, 1), до складу якої входило відділення терапевтичної стоматології, а також дитячої терапевтичної стоматології та ортодонтії. Це дозволило широко розгорнути підготовку наукових кадрів та започаткувати наукові дослідження з дитячої терапевтичної стоматології.

Колектив розробляв наукову проблему «Карієс зубів», по якій у 1950 р. Я.М.Пілявський захистив першу у післявоєнні роки кандидатську дисертацію. Наукову діяльність професора І.Й.Новика характеризував суворо науковий клініко-експериментальний підхід до основних проблем терапевтичної стоматології на міцній теоретичній основі. Свій великий досвід з профілактики та лікування карієсу у дітей І.Й.Новик узагальнив у докторській дисертації „Предупреждение и лечениекариесазубов у детей” (1952 р.).

Підсумком наукової розробки проблеми карієсу протягом 1947-1954 рр. було видання 3 монографій: «Питання профілактики карієсу зубів і санації порожнини рота у дітей» (І.Й.Новик), «Міжзубний сосочок, його запалення, лікування і профілактика» (М.Ф.Данилевський), «Клініка і лікування періодонтитів» (О.І.Марченко). У результаті була обгрунтована система санації порожнини рота, запропоновані методи профілактики та лікування карієсу, розроблена методика та створена оригінальна конструкція матриці для пломбування порожнин на контактних поверхнях зубів, запропоновані ощадні методи лікування запалення пульпи, апробовані та впроваджені нові методи і медикаментозні засоби для лікування періодонтиту.

З 1954 р. колектив кафедри включився у розробку проблеми профілактики та лікування захворювань пародонта. Їх вивчення вперше проводилося сумісно зі спеціалістами теоретичних кафедр і лабораторій інших наукових закладів. В результаті цієї роботи були створені експериментальні моделі генералізованого пародонтиту, установлений зв’язок між станом пародонта та нервовою системою (І.Й.Новик, М.Ф.Данилевський).

Значний вклад у практичну охорону здоров’я внесли роботи з виявлення частоти розповсюдженості різних захворювань пародонта і, зокрема, генералізованого пародонтиту, розкриття тонких механізмів його патогенезу, вивченню особливостей клініки, патологічної анатомії, профілактики та лікування.

Великою заслугою І.Й.Новика та його учнів було поглиблене клініко-лабораторне дослідження захворювань слизової оболонки порожнини рота, завдяки чому ця область стала самостійним розділом терапевтичної стоматології. І.Й.Новик був тонким клініцистом і створив оригінальні підручники, присвячені хворобам слизової оболонки порожнини рота, які і до нинішнього часу не втратили свого значення і являються настільними книгами багатьох практичних лікарів: «Хвороби слизової оболонки порожнини рота» (1960), «Захворювання зубів і слизової оболонки порожнини рота у дітей» (1961). Слід особливо відзначити, що професор І.Й.Новик був засновником дитячої стоматології в Україні.

Колектив кафедри терапевтичної стоматології КМІ (1966):

В центрі першого ряду – завідувач кафедри, професор І.Й. Новик. Вісім співробітників кафедри в подальшому стали докторами наук, професорами, завідувачами кафедр.

У першому ряду: перша зліва – Г.М. Вишняк – д.м.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології №2 КІУЛ-НМАПО імені П.Л. Шупика; четвертий зліва – М.Ф. Данилевський – д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця; п’ята зліва – О.С. Яворська – д.м.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології КМІ–НМУ; третя справа – Л.Ф. Хоменко – д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри дитячої стоматології з курсом профілактики; друга справа – Л.І. Урбанович – д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Кримського Державного медичного університету; перший справа – А.П. Грохольський – д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології №1 КІУЛ–КМАПО імені П.Л. Шупика.

У другому ряду: перший справа – Е.Е. Керімов – д.м.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Азербайджанського медичного університету. Четвертий ряд: перший зліва – В.І. Чижевський – д.м.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Донецького Національного медичного університету імені М. Горького.

Професор І.Й.Новик написав понад 140 наукових праць, серед яких 9 монографій. Під його керівництвом було підготовлено близько 30 дисертацій. Його учні, науковими роботами (кандидатськими дисертаціями) яких він безпосередньо керував, працюють чи працювали в медичних ВУЗах, академіях, науково-дослідних інститутах, завідують кафедрами стоматології в Україні та за її межами. Серед них професор М.Ф.Данилевський (Київ), професор М.А.Кодола (Київ), професор О.І.Марченко (Одеса, Київ), професор О.І.Удовицька (Київ). Славну когорту кандидатів наук, підготовлених професором І.Й.Новиком, як естафету підхопив його талантливий учень професор М.Ф.Данилевський і перетворив їх у докторів наук та завідувачів кафедрами. Це професор Г.С.Чучмай (Львів), професор Г.М.Вишняк (Київ), професор А.П.Грохольський (Київ), професор Л.О.Хоменко (Київ), професор І.С.Мащенко (Дніпропетровськ), професор Л.І.Урбанович (Сімферополь), доцент І.І.Кириленко (Івано-Франківськ), доцент І.В.Чижевський (Донецьк). Працюючи на цих посадах, учні І.Й.Новика та М.Ф.Данилевського самі створили свої оригінальні наукові школи.

У 1968 р. завідувачем кафедрою був обраний заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР професор М.Ф.Данилевський. Під його керівництвом була значно зміцнена матеріальна база кафедри, сформувався колектив висококваліфікованих викладачів, розширене коло наукових проблем. Протягом всього періоду діяльності в Київському медичному інституті М.Ф.Данилевський перебував також на адміністративній роботі. В 1958-1959 та в 1967-1968 роках він був деканом стоматологічного факультету. З 1980 року до 1984 року працював проректором інституту з лікувально-консультативної роботи, виробничої практики та інтернатури.

Після закінченні будівництва стоматологічного корпусу у 1964 р. кафедра мала у своєму розпорядженні 7 лікувальних кабінетів на 50 добре оснащених робочих місць, рентгенологічний кабінет, біохімічну, гігієнічну та фотолабораторію, відділення спеціалізованої фізіотерапії, дитяче відділення, 3 кабінети для викладання фантомного курсу. Кафедра стала базовою, регулярно надавала методичну допомогу іншим колективам республіки.

З 1969 р., під керівництвом М.Ф.Данилевського, значно розширились дослідження з проблеми «Захворювання пародонта». М.Ф.Данилевським та його учнями був виконаний комплекс фундаментальних і прикладних досліджень в області клінічної ензимології та вивчення механізмів участі протеолітичних ферментів у розвитку захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота. Підсумки наукових і практичних розробок в області клінічної ензимології були узагальнені у 2 монографіях, наукових статтях, доповідях на з’їздах і конференціях. За розробку теоретичних основ медичної ензимології та впровадження її методів у клініку у 1987 р. професор М.Ф.Данилевський був удостоєний Державної премії УРСР.

У 1981 р. завдяки ініціативі та прямій участі в проектуванні професора М.Ф.Данилевського кафедра отримала нову клінічну базу, яка дозволила реалізувати ідею профілізації навчання студентів, провести технічну модернізацію відповідно до вимог навчального процесу. У стоматологічній поліклініці Київського медичного інституту,   на базі якого розміщена кафедра, були створені спеціалізовані відділення терапевтичної стоматології, ендодонтії, захворювань пародонта, захворювань слизової оболонки порожнини рота, а також республіканські центри з пародонтології, спеціалізованої фізіотерапії, нейростоматології.

Професор М.Ф.Данилевський передав свій багатий досвід і знання численним учням, які займали й досі займають в стоматології провідне місце. Під його керівництвом підготовлено 14 докторів наук і понад 50 кандидатів наук.

За успіхи в підготовці науково-педагогічних кадрів, досягнення в наукових дослідженнях, внесок в розвиток вітчизняної стоматології професору М.Ф.Данилевському було присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки України. Протягом двох десятиліть він був головним редактором міжвідомчого республіканського збірника «Стоматологія». Тривалий час був членом редколегії союзного журналу «Стоматологія», співредактором Великої медичної енциклопедії, головою всесоюзної комісії АМН колишнього СРСР «Хвороби пародонта», головним редактором українсько-польського журналу «Новини стоматології», головою редакційної ради журналів «Вісник стоматології», „Дентальні технології”. В 1970-1994рр.М.Ф.Данилевський був головою Республіканського наукового товариства стоматологів України, а в 1994-200 4рр.– Президентом Асоціації стоматологів України.

З 1990 р. кафедрою завідує учень професора М.Ф.Данилевського, доктор медичних наук професор,  А.В. Борисенко. Автор понад 500 публікацій, зокрема, 26 монографій, 21 підручників, 23 навчальних посібників, співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології виданого українською,  російською та англійською  мовами. Під його керівництвом виконані 8 докторських і 34 кандидатських дисертації.

В цілому за час існування кафедри захищено 28 докторських та 126 кандидатських дисертацій.

На сьогоднішній день штат кафедри складає більше 40 співробітників, з них 3 професора, 11 доцентів, 25 асистентів та 10 лаборантів; серед них 3 доктора наук та 27 кандидатів медичних наук.

За останні роки на кафедрі суттєво вдосконалено матеріально-технічну базу: проведено ремонти у клінічних кабінетах та встановлено сучасне стоматологічне обладнання. У 2017 році кабінет пропедевтики обладнано новітніми фантомами, які дозволяють формувати мануальні навички у студентів на сучасному рівні. Педагогічний колектив кафедри приділяє велику увагу новітнім технологіям у викладанні одонтології, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Зокрема на кафедрі проводиться розробка методів корекції порушень загальноадаптивних реакцій організму, імунних розладів та порушень перекисного окислення ліпідів; вивчення залежності між кількісним і якісним складом пародонтопатогенної мікрофлори в залежності від ступеня і характеру перебігу генералізованого пародонтиту з метою її нормалізації; особливостей лікування генералізованого пародонтиту на фоні цукрового діабету, виразкової хвороби, асоційованої з Helycobacterpilory; підвищенню ефективності хірургічного лікування та оптимізації метаболізму кісткової тканини пародонту; комплексній гідротерапії; обґрунтуванню використання низькомолекулярних поліпептидних препаратів; патогенетичній ролі та корекції ліпідних медіаторів у хворих на генералізований пародонтит, оптимізації харчових раціонів (дієт) хворих на генералізований пародонтит; вивчення особливостей перебігу та лікування герпесовірусної інфекції у осіб молодого віку (Ю. Коленко, С. Захарова, К. Печковський, Г. Лєснухіна, О. Ліновицька, В. Жирова, І. Федянович, А. Марков, Н. Дземан, І. Середюк, А. Ткаченко, Л. Тивоненко, Ю. Силенко, Г. Герелюк, Р. Назарян, Р. Регурецька та ін.).

За останні роки співробітниками кафедри видані монографії «Композиционные пломбировочные материалы», К., 1998; «Композиционные пломбировочные и облицовочные  материалы в стоматологии», М, 1999; «Кариес зубов», К., 2000; «Заболевания пародонта», К., 2000; «Секреты лечения кариеса и реставрации зубов», М., 2003; розділу «Стоматологические заболевания» в «Энциклопедии семейного врача», К., 1995; двох практикумів («Заболевания пародонта», К., 1990 і «Фантомний курс», Львів, 1993), чотиритомного видання підручника «Терапевтична стоматологія», К., 2001, 2004, 2008, 2009 українською, російською та англійською мовою. Він співавтор (разом із В.А. Клеміним і П.В. Іщенком) монографії «Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей», М., 2004, 2010; навчальних посібників для студентів стоматологічного факультету. «Пульпит» (М.Ф. Данилевський, Л.Ф. Сідельнікова, Ж.І. Рахній, 2003), «Заболевания слизистой оболочки полости рта» (М.Ф. Данилевський, В.К. Леоньєв, О.Ф. Несин, Ж.І. Рахній – М.: Медицина, 2001).

Характерною особливістю сучасної роботи кафедри є постійне вдосконалення навчального процесу завдяки комп’ютеризації, створення сучасних підручників, методичних рекомендацій, які містять новітні розробки вітчизняних науковців та зарубіжних авторів.

Особливу увагу впровадженню новітніх досягнень медицини в навчальний та лікувальний процеси кафедри приділяють професори А.В.Борисенко, Ю.Г.Коленко, О.В.Линовицька, доценти О.Ф.Несин, І.Г.Дікова, А.Г.Дімітрова, Н.І.Григ, О.О.Скібіцька, Т.О.Тімохіна, О.О.Шекера та інші викладачі. За останнє десятиріччя на кафедрі підготовлено 3 професори: М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.В.Линовицька.

Коленко Ю. Г.(Фот. 3.23) –учениця професора А.В. Борисенка. У 1995р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.  У 1998-2001 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. В 2002 р.  захистила кандидатську дисертацію “Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція у комплексному лікуванні”. В 2000 р. обрана за конкурсом на посаду асистента, а в 2011 – доцента кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.

Фот. 3.23. Коленко Ю. Г. – доктор медичних наук,  професор кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування  удосконалення діагностики, лікування та профілактики передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота».  З 2018 р. – професор кафедри терапевтичної стоматології.

Протягом 10 років відповідає за наукову та міжнародну роботу кафедри, англомовне навчання. Сприяє виведенню якості навчального процесу  на стоматологічному факультеті НМУ на  сучасний європейський рівень. Вона –  автор близько 100  друкованих праць, присвячених новітнім методам діагностики, профілактики та лікування захворювань в терапевтичній стоматології. Співавтор 6 підручників англійською мовою та двох навчальних посібників. Педагогічну роботу, виконання наукових досліджень та лікувальну практику  успішно поєднує з активною міжнародною науковою діяльністю.

Линовицька О. В. (Фот.3.24) – учениця професора А.В. Борисенка. У 1994 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 1995 по 2001 рр. навчалась у магістратурі та аспірантурі кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного  університету  імені О.О.Богомольця.

 Фот. 3.24. Линовицька О.В. – доктор філософських наук,  професор кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2002 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helycobacterpilory». З 2001р. працювала асистентом, з 2010 – доцентом кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця.

В 2013 р. захистила дисертаційну роботу на ступінь  доктора філософських наук зі спеціальності «Філософія освіти». Того ж року обрана на посаду професора кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, в 2016 р. отримала звання професора.  У 2015-2018рр. працювала проректором з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи НМУ.

Линовицька О.В. – автор понад 50 друкованих праць, з яких – 2 навчально-методичних посібника, монографія, співавтор 3 підручників зі стоматології англійською мовою, 1 патента, 1 авторського свідоцтва.  Її наукові дослідження присвячені взаємозв’язку між складом мікробних асоціацій та  соматичною патологією;  вивченню стратегій удосконалення діяльності закладів вищої  медичної освіти для забезпечення якості вищої освіти,  питанням трансформації та ролі університетів у сучасному світі.

Доцент О.Ф. Несин (Фот. 3.25) − автор першого видання навчального посібника з захворювань слизової оболонки порожнини рота, який перекладено на російську та польську мови і за яким навчаються російськомовні студенти республік колишнього Союзу РСР. Ним особисто зроблені клінічні знімки в перше і наступні видання підручника.

Кілька десятирічь Олександр Федорович є методистом із розділу: «Захворювання слизової оболонки порожнини рота». Він кожен рік консультує кілька тисяч хворих із захворюваннями слизової оболонки, скерованих на кафедру з інших лікувальних закладів України та країн СНД. Доцент О.Ф. Несин – один з провідних фахівців в Україні, який глибинно володіє цією проблематикою.

Фот. 3.25. Доцент О.Ф. Несин проводить заняття з субординаторами на тему: «Сучасні методичні підходи до діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота»

Створені сучасні клінічні кабінети з 18 універсальними стоматологічними установками та тренінговий центр для фантомного курсу з сучасними фантомами, де можуть одночасно навчатися 24 студента.

На кафедрі зараз є 80 робочих місць, що дозволяє забезпечити індивідуальну практичну діяльність кожного студента на базі клінічних відділень ендодонтії, пародонтології та захворювань слизової оболонки порожнини рота, спеціалізованої фізіотерапії, а також клінічної, морфологічної лабораторій. Усі навчальні клінічні кабінети оснащені тематичними навчальними наочними засобами та стендами. На кафедрі створена і постійно оновлюється методична документація, що розкриває і доповнює типові навчальні плани і програми. Відповідно до вимог складені методичні розробки практичних занять та план-конспекти лекцій.

Високий авторитет університету та профільних стоматологічних кафедр сприяє зростанню наборів не тільки вітчизняних студентів, але і з близького та далекого зарубіжжя. Щороку на стоматологічний факультет зараховують 400–450 студентів. Це сприяє зростанню кількості та підвищенню кваліфікації викладацького колективу − доцентів і асистентів.

Кафедра терапевтичної стоматології НМУ внесла значний вклад у підготовку практичних і науково-педагогічних кадрів фахівців-стоматологів. Загалом за 100-річний термін існування кафедри терапевтичної стоматології підготовлено тисячі лікарів-стоматологів для всіх республік колишнього СРСР і України. На кафедрі захищено 28 докторських та 126 кандидатських дисертацій. Надруковано 113 підручників, монографій і навчальних посібників, вийшли тисячі наукових праць у журналах і збірниках. Із них з 1990 року вийшло друком 86 підручників та монографій, 12 посібників і сотні наукових публікацій. До 2006 року на кафедрі працювали три професори: М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун (Фот. 3.26).

Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2005 р.)

Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2010 р.)

Фот. 3.29. Співробітники кафедри в ювілейний рік– 100-річчя – стоматологічного факультету НМУ (2020). На фото (зліва направо) в першому ряду: М.Ф. Протівень, асистент,  Т.О. Тімохіна, к.мед.н., доцент, О.В. Кононова,  к.мед.н., доцент, Н.І. Григ, к.мед.н., доцент,  А.В. Борисенко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Ю.Г. Коленко, д.мед.н., професор, О.Ф. Несин, к.мед.н., доцент, Г.В. Відерська, к.мед.н., асистент, секретар кафедри, Е.А. Чумак, асистент, О.В. Дементьєва, к.мед.н., доцент,, О.В. Ліновицька,  д.філос.н., професор, О.В. Бортнікова, ст. лаборант.

В другому ряду: Л.І. Тивоненко, к.мед.н., асистент, Г.Л. Леснухіна, к.мед.н., асистент Н.В. Колєсова, к.мед.н., асистент, Г.С. Литвиненко, асистент, К.Є. Печковський, к.мед.н., асистент,  О.С. Куваєв, ассистент, Т.В. Ватанха, ассистент,  І.А. Воловик, к.мед.н., асистент, заступник декана, С.М. Захарова, к.мед.н., асистент, І.Е. Сергєєва, к.мед.н., асистент, О.О. Скібіцька, к.мед.н., доцент, Л.П. Слизьконіс, лаборант, Л.П. Рахманюк, лаборант, І.С. Семенова, к.мед.н., асистент, О.В. Черкасова, к.мед.н., асистент, І.Є. Вороніна, к.мед.н., асистент, М.О. Крупич, ст. лаборант.

Нині колектив кафедри велику увагу приділяє використанню нових технологій лікування зубів, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Проведене переобладнання окремих навчальних кабінетів, як клінічні бази використовуються кращі приватні лікувальні заклади міста. У наукову роботу широко впроваджується інтеграція знань із різними науково-дослідними закладами України.

Характерною ознакою роботи кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету є органічне поєднання науково-теоретичних розробок, підготовки лікарів-спеціалістів та значної практичної допомоги стоматологічним закладам системи охорони здоров’я України.

Наведені дані говорять про те, що кафедра терапевтичної стоматології справді відповідає своїй високій місії – бути кафедрою стоматологічного факультету провідного в Україні Національного медичного університету.

Борисенко Анатолій Васильович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор, доктор медичних наук.

У 1973 р. закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1976 р.  вступив до клінічної ординатури на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О.Богомольця. У 1983  захистив у дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: «Використання вітамінів А, Е, К в комплексному лікуванні пародонтозу». У 1990 році обраний на посаду завідувача кафедрою. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Порушення білкового обміну в тканинах пародонта при патології та їх корекція у комплексному лікуванні”.

Основні напрямки науково-практичної роботи: етіологія, патогенез, клініка та лікування захворювань пародонта. Під його керівництвом виконані 8 докторських і 34 кандидатські дисертації.

Автор понад 500 публікацій, зокрема, 29 монографій, 25 підручників, 26 навчальних посібників, співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології, виданого українською, російською та англійською мовами.

Член правління Асоціації стоматологів України, член редколегій журналів «Новини стоматології», «Вісник стоматології», «Современная стоматология» та ін.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Протівень Микола Федорович — асистент кафедри.

У 1968 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1972 по 1974 р.р. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи: фізіотерапевтична діагностика, лікування і профілактика стоматологічних захворювань.

Друкованих праць – 56, авторських свідоцтв і патентів – 8, раціоналізаторських пропозицій – 10.

У 1974-1991 рр. – завідувач фізіотерапевтичного відділення стоматологічної поліклініки Київського медичного інституту. Протягом 27 років був відповідальним за фантомний курс. «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1987). Є співавтором інструментів, апаратів та методик кріохірургічного лікуванням стоматологічних захворювань. Розробляв методи терапії стоматологічних хворих за допомогою високочастотної електричної апаратури. Апробовував та розробляв методики використання ультразвукової та лазерної техніки при лікуванні стоматологічних хворих.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».