Історія кафедри

Багата подіями та творчими досягненнями історія кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за термінами організації, становлення та розвитку співпадає з історією вищої стоматологічної освіти в Україні.

 

Завідувачі кафедри:

Професор Г.Ф. Бурвасер – 1919-1931 рр.

Професор Л.А. Білейкін – 1931-1947 рр.

Професор І.О. Новік – 1947-1968 рр.

Професор М.Ф. Данилевський – 1968-1990 рр.

Професор А.В. Борисенко – 1990 – до теперішнього часу.

 

Кафедра терапевтичної стоматології створена 10 серпня 1919 року за наказом Наркомздоров’я України в м. Києві на базі трьох націоналізованих зуболікарських шкіл.

У серпні 1919 року окремим декретом Київського губвиконкому був заснований одонтологічний інститут. В його складі була і кафедра терапевтичної стоматології, яка була створена під назвою «кафедри дентіатрії». Вона складалась з двох самостійних курсів. Курс пропедевтичної одонтології очолив професор Г.Ф.Бурвасер, а курсом консервативного зуболікування завідував Л.А. Білейкін. У 1927 р. обидва курси були перетворені у кафедру лікувально-профілактичної стоматології, завідувачем якої був обраний професор Г.Ф.Бурвасер.

Більшість викладачів у ті роки були практичними фахівцями, вони не мали вищої медичної освіти та педагогічного досвіду. Наукові дослідження практично не проводилися, підготовка наукових працівників не планувалась. За період з 1919 по 1924 р. було опубліковано лише 5 повідомлень.


У 1931 р. кафедру терапевтичної стоматології очолив Л.А. Білейкін, з ім’ям якого пов’язаний початок планових наукових досліджень. У 1932 р. була введена аспірантура, що дало можливість в 1937-1941 рр. підготувати чотирьох кандидатів наук (І.С.Гінзбург, З.С.Сонкіна, М.І.Соколов, Є.А.Золковер). Співробітники кафедри виступали з доповідями на загальносоюзних з’їздах, публікували роботи в журналах та спеціальних виданнях. У 1940 р. побачила світ перша збірка робіт «Проблеми стоматології».

У 1935 р. кафедра отримала добре оснащену (45 крісел) клінічну базу, але її розвиток був перерваний війною. У повоєнні роки після повернення з евакуації кафедра була відновлена, сформувався більш активний колектив співробітників. У 1945 р. завідувач кафедрою Л.А.Білейкін захистив докторську дисертацію на тему «Пародонтоз». З 1946 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І.С.Гінзбург.


У 1947 р. кафедру очолив професор І.Й.Новик, який з 1934 по 1941 роки очолював Український науково-дослідний інститут стоматології в м. Одесі. Він мав великий досвід організаційної, наукової, педагогічної роботи і велику увагу приділяв удосконаленню педагогічного процесу, поліпшенню якості підготовки молодих спеціалістів, розширенню наукових досліджень.

Тривалий час кафедра терапевтичної стоматології відчувала потребу у власній клінічній базі. Ця проблема була вирішена у 1954 році, коли кафедра отримала добре оснащену власну клініку (бульв. Шевченка, 1), до складу якої входило відділення терапевтичної стоматології, а також дитячої терапевтичної стоматології та ортодонтії. Це дозволило широко розвернути підготовку наукових кадрів та започаткувати наукові дослідження з дитячої терапевтичної стоматології.

Колектив розробляв наукову проблему «Карієс зубів», по якій у 1950 р. Я.М.Пілявський захистив першу у післявоєнні роки кандидатську дисертацію. Наукову діяльність професора І.Й.Новика характеризував суворо науковий клініко-експериментальний підхід до основних проблем терапевтичної стоматології на міцній теоретичній основі. Свій великий досвід з профілактики та лікування карієсу у дітей Ш.Й.Новик узагальнив у докторській дисертації „Предупреждение и лечение кариеса зубов у детей” (1952 р.).

Підсумком наукової розробки проблеми карієсу протягом 1947-1954 рр. було видання 3 монографій: «Питання профілактики карієсу зубів і санації порожнини рота у дітей» (І.Й.Новик), «Міжзубний сосочок, його запалення, лікування і профілактика» (М.Ф.Данилевський), «Клініка і лікування періодонтитів» (О.І.Марченко). У результаті була обгрунтована система санації порожнини рота, запропоновані методи профілактики і лікування карієсу, розроблена методика і створена оригінальна конструкція матриці для пломбування порожнин на контактних поверхнях зубів, запропоновані ощадні методи лікування запалення пульпи, апробовані і впроваджені нові методи та медикаментозні засоби для лікування періодонтитів.

З 1954 р. колектив кафедри включився у розробку проблеми профілактики і лікування захворювань пародонта. Їх вивчення вперше проводилося сумісно зі спеціалістами теоретичних кафедр і лабораторій інших наукових закладів. В результаті цієї роботи були створені експериментальні моделі генералізованого пародонтиту, установлений зв’язок між станом пародонта і нервовою системою (І.Й.Новик, М.Ф.Данилевський).

Значний вклад у практичну охорону здоров’я внесли роботи з виявлення частоти розповсюдженості різних захворювань пародонта і, зокрема, генералізованого пародонтиту, розкриття тонких механізмів його патогенезу, вивченню особливостей клініки, патологічної анатомії, профілактики та лікування. Ці дані були узагальнені в монографіях І.Й.Новика «Клініка і лікування пародонтозу» (1957), «Пародонтоз» (1964).

Великою заслугою І.Й.Новика та його учнів було поглиблене клініко-лабораторне дослідження захворювань слизової оболонки порожнини рота, завдяки чому ця область стала самостійним розділом терапевтичної стоматології. І.Й.Новик був тонким клініцистом і створив оригінальні підручники, присвячені хворобам слизової оболонки порожнини рота, які і до нинішнього часу не втратили свого значення і являються настільними книгами багатьох практичних лікарів: «Хвороби слизової оболонки порожнини рота» (1960), «Захворювання зубів і слизової оболонки порожнини рота у дітей» (1961). Слід особливо відзначити, що професор І.Й.Новик був засновником дитячої стоматології в Україні.


Колектив кафедри терапевтичної стоматології КМІ (1966):

В центрі першого ряду – завідувач кафедри, професор І.Й. Новик. Вісім співробітників кафедри в подальшому стали докторами наук, професорами, завідувачами кафедр.

У першому ряду: перша зліва – Г.М. Вишняк – д.м.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології №2 КІУЛ-НМАПО імені П.Л. Шупика; четвертий зліва – М.Ф. Данилевський – д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця; п’ята зліва – О.С. Яворська – д.м.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології КМІ–НМУ; третя справа – Л.Ф. Хоменко – д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри дитячої стоматології з курсом профілактики; друга справа – Л.І. Урбанович – д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Кримського Державного медичного університету; перший справа – А.П. Грохольський – д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології №1 КІУЛ–КМАПО імені П.Л. Шупика.

У другому ряду: перший справа – Е.Е. Керімов – д.м.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Азербайджанського медичного університету. Четвертий ряд: перший зліва – В.І. Чижевський — д.м.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Донецького Національного медичного університету імені М. Горького.

Професор І.Й.Новик написав понад 140 наукових праць, серед яких 9 монографій. Під його керівництвом було підготовлено близько 30 дисертацій. Його учні, науковими роботами (кандидатськими дисертаціями) яких він безпосередньо керував, працюють у медичних ВУЗах, академіях, науково-дослідних інститутах, завідують кафедрами стоматології в Україні та за її межами. Серед них професор М.Ф.Данилевський (Київ), професор М.А.Кодола (Київ), професор О.І.Марченко (Одеса, Київ), професор О.І.Удовицька (Київ). Славну когорту кандидатів наук, підготовлених професором І.Й.Новиком, як естафету підхопив його талантливий учень професор М.Ф.Данилевський і перетворив їх у докторів наук та завідувачів кафедрами. Це професор Г.С.Чучмай (Львів), професор Г.М.Вишняк (Київ), професор А.П.Грохольський (Київ), професор Л.О.Хоменко (Київ), професор І.С.Мащенко (Дніпропетровськ), професор Л.І.Урбанович (Сімферополь), доцент І.І.Кириленко (Івано-Франківськ), доцент І.В.Чижевський (Донецьк). Працюючи на цих посадах, учні І.Й.Новика та М.Ф.Данилевського самі створили свої оригінальні наукові школи.


У 1968 р. завідувачем кафедрою був обраний заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР професор М.Ф.Данилевський. Під його керівництвом була значно зміцнена матеріальна база кафедри, сформувався колектив висококваліфікованих викладачів, розширене коло наукових проблем. Протягом всього періоду діяльності в Київському медичному інституті М.Ф.Данилевський перебував також на адміністративній роботі. З 1958 року до 1959 року та в 1967—1968 роках він був деканом стоматологічного факультету. З 1980 року до 1984 року працював проректором інституту з лікувально-консультативної роботи, виробничої практики та інтернатури.

Після закінченні будівництва стоматологічного корпусу у 1964 р. кафедра мала у своєму розпорядженні 7 лікувальних кабінетів на 50 добре оснащених робочих місць, рентгенологічний кабінет, біохімічну, гігієнічну та фотолабораторію, відділення спеціалізованої фізіотерапії, дитяче відділення, 3 кабінети для викладання фантомного курсу. Кафедра стала базовою, регулярно надавала методичну допомогу іншим колективам республіки.

У 1968 році М.Ф.Данилевський успішно захищає докторську дисертацію на тему «Патогенез, клиника и лечение пародонтоза (клинико-экспериментальное исследование)». У цьому ж році йому присвоєно вчене звання професора. У своїй дисертаційній роботі М.Ф.Данилевський експериментальними та клінічними дослідженнями висвітив зв’язок між нестачею в організмі вітаміну Е та захворюваннями пародонта, обгрунтував та розробив методи лікування з використанням вітаміну Е, протеолітичних ферментів та природних біостимуляторів. Це дозволило вияснити патогенез генералізованого пародонтиту та значно підвищити ефективність його комплексного лікування.

З 1969 р. значно розширились дослідження з проблеми «Захворювання пародонта». Результати проведених досліджень були узагальнені в докторських дисертаціях М.Ф.Данилевського, Г.М.Вишняк, І.С.Мащенка, Л.О.Хоменко, А.П.Грохольського, Н.А.Колесової, І.П.Горзова, Т.Д.Заболотного, А.В.Борисенка, А.М.Політун, Г.Ф.Білоклицької, 37 кандидатських дисертаціях, а також у монографіях «Пародонтоз у дітей та підлітків» (1981), «Пародонтологія дитячого віку» (1981), «Зубні відкладення при хворобах пародонта» (1983), «Фітотерапія в стоматології» (1986), Захворювання пародонта» (Москва, 1993, 1998), «Захворювання пародонта» (2000), численних наукових статтях на міжнародних, всесоюзних, республіканських з’їздах, симпозіумах, конференціях.

М.Ф.Данилевським та його учнями був виконаний комплекс фундаментальних і прикладних досліджень в області клінічної ензимології та вивчення механізмів участі протеолітичних ферментів у розвитку захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота. Підсумки наукових і практичних розробок в області клінічної ензимології були узагальнені у 2 монографіях, наукових статтях, доповідях на з’їздах і конференціях. За розробку теоретичних основ медичної ензимології та впровадження її методів у клініку у 1987 р. професор М.Ф.Данилевський був удостоєний Державної премії УРСР.

У 1981 р. завдяки ініціативі та прямій участі в проектуванні професора М.Ф.Данилевського кафедра отримала нову клінічну базу, яка дозволила реалізувати ідею профілізації навчання студентів, провести технічну модернізацію відповідно до вимог навчального процесу. У стоматологічній поліклініці Київського медичного інституту на базі якого розміщена кафедра були створені спеціалізовані відділення терапевтичної стоматології, ендодонтії, захворювань пародонта, захворювань слизової оболонки порожнини рота, а також республіканські центри з пародонтології, спеціалізованої фізіотерапії, нейростоматології.

Професор М.Ф.Данилевський передав свій багатий досвід і знання численним учням, які займали й досі займають в стоматології провідне місце. Вони очолювали і очолюють стоматологічні кафедри різних медичних закладів України та інших держав СНД. Серед них – професор Г.С.Чучмай – очолював кафедру терапевтичної стоматології Львівського медичного університету; професор Л.І.Урбанович – очолювала кафедру терапевтичної стоматології Кримського медичного інститут; професор Г.М.Вишняк – завідувала кафедрою терапевтичної стоматології Київського інституту удосконалення лікарів; професор Л.О.Хоменко – очолює кафедру дитячої терапевтичної стоматології Національного медичного університету; професор А.П.Грохольский – завідував кафедрою терапевтичної стоматології Київського інституту удосконалення лікарів; професор, Заслужений діяч науки і техніки України І.С.Мащенко – очолював кафедру терапевтичної стоматології Дніпропетровської медичної академії; професор Е.Е.Керімов – завідує кафедрою ортопедичної стоматології Бакинського медичного інституту; професор І.П.Горзов – очолював кафедру стоматології Ужгородського медичного інституту; професор Т.Д.Заболотний – завідує кафедрою терапевтичної стоматології факультету підвищення кваліфікації лікарів Львівського державного медичного університету; професор А.В.Борисенко – завідує кафедрою терапевтичної стоматології Національного медичного університету: А.М.Політун – завідувач кафедри терапевтичної стоматології Київського медичного університету асоціації народної медицини; професор Г.Ф.Білоклицька – очолює кафедру терапевтичної стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти; доцент І.І.Кириленко – завідував кафедрою інтернатури Івано-Франківської медичної академії: доцент Н.В.Петраш – очолювала кафедру терапевтичної стоматології Івано-Франківської медичної академії; доцент А.В.Туткувене – завідує кафедрою терапевтичної стоматології Вільнюського медичного інституту.

Професор М.Ф.Данилевський створив наукову і кадрову школу в галузі терапевтичної стоматології. Під його керівництвом підготовлено 14 докторів наук і понад 50 кандидатів наук. Більшість його учнів працюють у вищих навчальних закладах викладачами, 12 із них керують кафедрами в Україні, країнах СНД та за кордоном.

За успіхи в підготовці науково-педагогічних кадрів, досягнення в наукових дослідженнях, внесок в розвиток вітчизняної стоматології професору М.Ф.Данилевському було присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки України. Протягом двох десятиліть він був головним редактором міжвідомчого республіканського збірника «Стоматологія». Тривалий час був членом редколегії союзного журналу «Стоматологія», співредактором Великої медичної енциклопедії, головою всесоюзної комісії АМН колишнього СРСР «Хвороби пародонта», головним редактором українсько-польського журналу «Новини стоматології», головою редакційної ради журналів «Вісник стоматології», „Дентальні технології”.


З 1990 р. кафедрою завідує професор А.В. Борисенко, який продовжує плідну працю свого вчителя професора М.Ф.Данилевського. Під його керівництвом захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертацій. Після незначного зниження наукової активності на початку 90-х років, пов’язаного зі складним фінансовим становищем країни колективом кафедри за період 1990-2010 рр. було захищено 43 дисертації (з них 10 докторських), видано 31 монографія та ряд навчальних посібників. Серед них «Захворювання пародонта» (М.Ф.Данилевський, Москва, 1999), „Композиційні пломбувальні матеріали” (А.В.Борисенко, Москва, 1999), «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» (М.Ф.Данилевський, О.Ф.Несін, Ж.І.Рахній, Київ, 1998), «Захворювання пародонта» (М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко, Київ, 2000), «Карієс зубів» (А.В.Борисенко, Київ, 2000, 2005), „Композиційні пломбувальні та облицювальні матеріали в стоматології” (А.В.Борисенко, В.П.Неспрядько, Київ, 2002); „Секрети лікування карієсу та реставрації зубів” (А.В.Борисенко, Київ, 2002; Москва, 2003, 2005), „Пульпіт” (М.Ф.Данилевський, Л.Ф.Сідельникова, Ж.І.Рахній, Київ, 2003); «Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей» (А.В. Борисенко та співавт., Москва, 2004); «Комбинированные зубные пломбы» (А.В. Борисенко та співавт., Москва, 2008); «Основи стоматології» (А.В. Борисенко та співавт., Київ, 2009); «Секреты терапевтической стоматологии» (А.В.Борисенко, Москва, 2009). Широке визнання в інших країнах отримало оформлене на світовому рівні нове видання „Заболевания слизистой оболочки полости рта” (М.Ф.Данилевський, В.К.Леонтьєв, О.Ф.Несин, Ж.І.Рахній. – М.:Медицина, 2001). Окремі розділи з неї були свого часу видані польською мовою в Польщі. У 2001 році в Україні вийшов у світ перший том, а у 2009 році був завершений випуск першого підручника „Терапевтична стоматологія” у чотирьох томах.

В цілому за час існування кафедри захищено 23 докторських дисертацій, 107 кандидатських, надруковано 79 монографій та багато навчальних посібників зі всіх розділів терапевтичної стоматології.

На сьогоднішній день колектив кафедри велику увагу надає освоєнню нових технологій лікування зубів, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Проведене переобладнання окремих навчальних кабінетів, як клінічні бази почали використовуватися кращі приватні лікувальні заклади міста. У науковій роботі широко впроваджується комплексування з різними науково-дослідними закладами України.

Можна без перебільшення сказати, що у роботі кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету відмічається органічне поєднання науково-теоретичних розробок, підготовки лікарів-спеціалістів та значної практичної допомоги стоматологічним закладам системи охорони здоров’я України.


Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2005 р.)


Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2010 р.)

Працювали:

Хоцяновський Антон Миколайович – доцент, кандидат медичних наук. У 1963 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У 1966-1969 рр. навчався у аспірантурі. У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль ортопедичних втручань на різних етапах комплексного лікування пародонтозу». Сфера наукових інтересів: розробка електронної апаратури та методів діагностики і лікування захворювань тканин пародонту та СОПР, перспективи застосування озонотерапії. Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

Сідельнікова Лариса Федорівна – доцент, кандидат медичних наук. Відповідальна за роботу факультету підвищення кваліфікації викладачів. У 1961 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології. У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лечение язвенно-некротических процессов СОПР протеолитическими ферментами». Автор 4 підручників, 5 навчальних посібників, 2 практикумів. Сфера наукових інтересів: сучасні методи діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

Коваль Наталія Іллівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі. Профорг факультету, член профкому університету. У 1982 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Хроническая лимфэдема губ. Клиника, диагностика, лечение». Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до діагностики та лікування хронічних інфекційно-алергічних хейлітів та інших захворювань слизової оболонки порожнини рота. Має вищу кваліфікаційну категорію.