Інформація для студентів 5 курсу

Графік підготовки студентів 5 курсу до ОСП(К)І на кафедрі терапевтичної стоматології

Робоча навчальна програма для студентів 5 курсу з дисципліни «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

Тематичний план_Курс за вибором 2020-2021
СИЛАБУС ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС_Основи естетичної реставрації зубів_2020-2021

ЗРАЗОК_Білета_ДПА_ТС_ДН_2019-2020

Робоча навчальна програма для студентів 5 курсу з дисципліни «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

Робоча навчальна програма з дисципліни «ОСНОВИ СТОМАТОЛОГІЇ»

Регламент проведення практичних занять за цикловою системою для студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету

Регламент
Списки згідно ОКХ_2003
Контрольні питання
Література

 

 

ДИСЦИПЛІНА: ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ПМК-4. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.

ДИСЦИПЛІНА: ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ПМК-5. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.