Інформація для студентів 2 курсу

Графік передекзаменаційних консультацій для студентів 2 курсу

 

«Введення в клінічну стоматологію», розділ «Терапевтична стоматологія»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ

ТС_Введення в клінічну стоматологію_Перелік літератури

ТС_Введення в клінічну стоматологію_Практичні навички

ТС_Введення в клінічну стоматологію_Теоретичні питання

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ з дисципліни «ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ»

ПРИЛАДИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ з дисципліни «ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ»

Питання 2 курс

1. Ергономіка в роботі лікаря-стоматолога-терапевта. Ізоляція робочого поля в терапевтичній стоматології
2. Сучасні пломбувальні матеріали для відновлення зубів з дефектами твердих тканин. Властивості, показання до використання, техніка застосування
3. Карієс. Класифікація каріозних порожнин за Блеком. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин І класу
4. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин ІІ класу. Техніка відновлення контактного пункту. Матриці та матрицетримачі. Міжзубні клинці
5. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин ІІІ класу. Техніка відновлення контактного пункту
6. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин ІV класу
7. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин V класу. Фінішна обробка пломб
8. Ендодонтія. Особливості морфології постійних зубів. Техніка формування ендодонтичного доступу до системи кореневих каналів різних груп зубів.
9. Ендодонтичні інструменти: класифікація, види, призначення. Препарування кореневих каналів. Іригація системи кореневих каналів
10. Пломбувальні матеріали для обтурації кореневих каналів, класифікація, вимоги, показання до застосування. Обтурація кореневих каналів


Виробнича практика 2 курс

Робоча навчальна програма з дисципліни «ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ» (2 курс)

ДИСЦИПЛІНА: ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ: ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Підготовка до ПМК (2 курс)

з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології 

 

Перелік теоретичних питань УКР

Перелік практичних завдань та навичок УКР

Тести УКР

Подготовка к ИМК (2 курс

по дисциплине «Пропедевтика терапевтической стоматологии»

Перечень теоретических вопросов РУС

Перечень практических заданий и навыков РУС

Тесты РУС