Загальна інформація

Консультація по ОСКІ

Для україномовних студентів: 04.06.2018, понеділок, 12.30, к.443
Для російськомовних студентів: 06.06.2018, середа, 11.00, к.443
Для англомовних студентів: 07.08.2018, четвер, 11.00, к.443

На перескладання тестової частини 5 курсу ПМК №4 24.11.2017 року студенти записуються самостійно в методичному кабінеті (447 каб.)

ПРОГРАМА практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології дисципліна «Терапевтична стоматологія» в розділі для студентів 5 курсу/ПРОГРАММА практически-ориентированного государственного экзамена по стоматологии дисциплина «Терапевтическая стоматология» в разделе для студентов 5 курса/THE PROGRAM of practically-oriented state examination from the speciality «Dentistry»from discipline «Operative Dentistry» in Section for 5th year students

 

                                   БазаТестыКрок-2 new