Загальна інформація

 

РЕГЛАМЕНТ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ_Терапевтична стоматологія_2021-2022

ТС_Графік навч.-мет. нарад 2021-2022

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця за 2020-2021 навчальний рік

Графік передекзаменаційних консультацій для студентів 2 курсу

Тематичний план_Курс за вибором 2020-2021
СИЛАБУС ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС_Основи естетичної реставрації зубів_2020-2021

ЗРАЗОК_Білета_ДПА_ТС_ДН_2019-2020

Графік складання та перескладання підсумкового модульного контролю на кафедрі терапевтичної стоматології на весняний семестр 2019-2020 н.р.

Основи стоматології. SILABUS

Основи стоматології. РЕГЛАМЕНТ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 2019
РЕГЛАМЕНТ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Регламент проведення практичних занять за цикловою системою для студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету


Інформація для підготовки до ОСКІ-1 та ОСКІ-2 в розділах сайту «Підготовка до ОСКІ-1 та ОСКІ-2», «Інформація для студентів 3 курсу», «Інформація для студентів 5 курсу».

Консультація по ОСКІ

Для україномовних студентів: 04.06.2018, понеділок, 12.30, к.443
Для російськомовних студентів: 06.06.2018, середа, 11.00, к.443
Для англомовних студентів: 07.08.2018, четвер, 11.00, к.443

На перескладання тестової частини 5 курсу ПМК №4 24.11.2017 року студенти записуються самостійно в методичному кабінеті (447 каб.)

ПРОГРАМА практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології дисципліна «Терапевтична стоматологія» в розділі для студентів 5 курсу/ПРОГРАММА практически-ориентированного государственного экзамена по стоматологии дисциплина «Терапевтическая стоматология» в разделе для студентов 5 курса/THE PROGRAM of practically-oriented state examination from the speciality «Dentistry»from discipline «Operative Dentistry» in Section for 5th year students

 

                                   БазаТестыКрок-2 new