ОСКі

Автор: | 21.04.2019

ЗРАЗОК_Білета_ДПА_ТС_ДН_2019-2020

Графік складання та перескладання підсумкового модульного контролю на кафедрі терапевтичної стоматології на весняний семестр 2019-2020 н.р.

Основи стоматології. SILABUS

Основи стоматології. РЕГЛАМЕНТ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 2019
РЕГЛАМЕНТ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Регламент проведення практичних занять за цикловою системою для студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету


Інформація для підготовки до ОСКІ-1 та ОСКІ-2 в розділах сайту «Підготовка до ОСКІ-1 та ОСКІ-2», «Інформація для студентів 3 курсу», «Інформація для студентів 5 курсу».