Головна

Ласкаво просимо

на сайт кафедри терапевтичної стоматології!

 

Загальна інформація

 

РЕГЛАМЕНТ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ_Терапевтична стоматологія_2021-2022

ТС_Графік навч.-мет. нарад 2021-2022

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця за 2020-2021 навчальний рік

Графік передекзаменаційних консультацій для студентів 2 курсу

Тематичний план_Курс за вибором 2020-2021
СИЛАБУС ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС_Основи естетичної реставрації зубів_2020-2021

ЗРАЗОК_Білета_ДПА_ТС_ДН_2019-2020

Графік складання та перескладання підсумкового модульного контролю на кафедрі терапевтичної стоматології на весняний семестр 2019-2020 н.р.

Основи стоматології. SILABUS

Основи стоматології. РЕГЛАМЕНТ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 2019
РЕГЛАМЕНТ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Регламент проведення практичних занять за цикловою системою для студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету


Інформація для підготовки до ОСКІ-1 та ОСКІ-2 в розділах сайту «Підготовка до ОСКІ-1 та ОСКІ-2», «Інформація для студентів 3 курсу», «Інформація для студентів 5 курсу».

 

Дистанційне навчання

Алгоритми екзаменаційних станцій Об’єктивного Структурованого Клінічного Іспиту в розділі сайту «Підготовка до ОСКІ-1 та ОСКІ-2».

Матеріали для навчання під час карантину

Положення кафедри Терапевтичної стоматології_Дистанційне навчання

Дистанційне навчання_Графік чергувань_Терапевтична стоматологія_До наказу 160

Додаток 1_Розклад занять_Терапевтична стоматологія.
Додаток 2_Навчальні плани_Стоматологія_2019-2020
Додаток 3_Терапевтична стоматологія_Тематичний план_2 курс
Додаток 3_Терапевтична стоматологія_Тематичний план_3 курс
Додаток 3_Терапевтична стоматологія_Тематичний план_4 курс
Додаток 3_Терапевтична стоматологія_Тематичний план_5 курс
Додаток 4_Дистанційне навчання_Тимчасова інструкція для викладачів ТС
Додаток 5_Дистанційне навчання_Тимчасова інструкція для студентів ТС
Додаток 6_Дистанційне навчання_Тимчасова інструкція для екзаменаторів ТС
Додаток 7_Додаток до Журналу обліку відвідувань та успішності студентів
Додаток 8_Перелік контрольних питань та Джерела літератури_Терапевтична стоматологія
Додаток 9_Медична карта стоматологічного хворого_Форма 043-О

Інформація для студентів 2 курсу

Графік передекзаменаційних консультацій для студентів 2 курсу

 

«Введення в клінічну стоматологію», розділ «Терапевтична стоматологія»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ

ТС_Введення в клінічну стоматологію_Перелік літератури

ТС_Введення в клінічну стоматологію_Практичні навички

ТС_Введення в клінічну стоматологію_Теоретичні питання

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ з дисципліни «ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ»

ПРИЛАДИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ з дисципліни «ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ»

Питання 2 курс

1. Ергономіка в роботі лікаря-стоматолога-терапевта. Ізоляція робочого поля в терапевтичній стоматології
2. Сучасні пломбувальні матеріали для відновлення зубів з дефектами твердих тканин. Властивості, показання до використання, техніка застосування
3. Карієс. Класифікація каріозних порожнин за Блеком. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин І класу
4. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин ІІ класу. Техніка відновлення контактного пункту. Матриці та матрицетримачі. Міжзубні клинці
5. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин ІІІ класу. Техніка відновлення контактного пункту
6. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин ІV класу
7. Техніка препарування та пломбування каріозних порожнин V класу. Фінішна обробка пломб
8. Ендодонтія. Особливості морфології постійних зубів. Техніка формування ендодонтичного доступу до системи кореневих каналів різних груп зубів.
9. Ендодонтичні інструменти: класифікація, види, призначення. Препарування кореневих каналів. Іригація системи кореневих каналів
10. Пломбувальні матеріали для обтурації кореневих каналів, класифікація, вимоги, показання до застосування. Обтурація кореневих каналів


Виробнича практика 2 курс

Робоча навчальна програма з дисципліни «ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ» (2 курс)

ДИСЦИПЛІНА: ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ: ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

 

Інформація для студентів 3 курсу

 

Інформація для студентів 4 курсу

 

Інформація для студентів 5 курсу

Графік підготовки студентів 5 курсу до ОСП(К)І на кафедрі терапевтичної стоматології

Робоча навчальна програма для студентів 5 курсу з дисципліни «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

Тематичний план_Курс за вибором 2020-2021
СИЛАБУС ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС_Основи естетичної реставрації зубів_2020-2021

ЗРАЗОК_Білета_ДПА_ТС_ДН_2019-2020

Робоча навчальна програма для студентів 5 курсу з дисципліни «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

Робоча навчальна програма з дисципліни «ОСНОВИ СТОМАТОЛОГІЇ»

Регламент проведення практичних занять за цикловою системою для студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету

Регламент
Списки згідно ОКХ_2003
Контрольні питання
Література

 

 

ДИСЦИПЛІНА: ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ПМК-4. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.

ДИСЦИПЛІНА: ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ПМК-5. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.